Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Dnia 29-10-2021 godz. 16:35:53

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5