Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku

Dnia 29-10-2021 godz. 16:34:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6