Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku

Dnia 29-10-2021 godz. 16:32:38

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6