Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:29:06

Poprawka

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4