Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dnia 29-10-2021 godz. 16:27:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 4