Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dnia 29-10-2021 godz. 16:26:29

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 8 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 38 Nie głosowało: 5