Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dnia 29-10-2021 godz. 16:23:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4