Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Dnia 29-10-2021 godz. 16:20:41

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 48 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2