Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Dnia 29-10-2021 godz. 16:18:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 2