Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Dnia 29-10-2021 godz. 16:17:18

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 44 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 1