Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:12:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 40 Nie głosowało: 2