Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:12:24

Poprawki 26-32

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2