Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:10:55

Poprawki 4-22

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1