Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-10-2021 godz. 16:08:40

Poprawka 1, 25

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1