Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 29-10-2021 godz. 16:03:17

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1