Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:59:07

Poprawka 20

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1