Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:58:36

Poprawka 19

Za: 50 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1