Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:57:09

Poprawka 16

Za: 6 Przeciw: 93 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1