Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:55:09

Poprawka 12, 21

Za: 49 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4