Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:54:42

Poprawka 11

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1