Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:53:55

Poprawka 10, 15

Za: 96 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2