Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:53:09

Poprawka 9

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2