Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:50:50

Poprawka 5

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1