Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:50:12

Poprawka 4

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1