Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Dnia 29-10-2021 godz. 15:49:43

Poprawka 3

Za: 3 Przeciw: 95 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1