Narzędzia:

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Dnia 21-09-2021 godz. 16:25:55

Poprawka 9

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4