Narzędzia:

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Dnia 21-09-2021 godz. 16:22:42

Poprawka 3

Za: 52 Przeciw: 41 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7