Narzędzia:

Ustawa o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Dnia 21-09-2021 godz. 16:22:04

Poprawka 1, 2, 8, 10-13

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5