Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia

Dnia 10-09-2021 godz. 10:41:10

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 73 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 15