Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:09:01

Poprawka 4

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5