Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:07:12

Poprawka 2

Za: 54 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 7