Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:04:51

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6