Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:04:19

Poprawka

Za: 91 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7