Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 09-09-2021 godz. 22:03:30

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 8 Przeciw: 83 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8