Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:29:46

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6