Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:29:03

Poprawka 5, 6

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4