Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:27:04

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4