Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:22:48

Poprawka 6

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6