Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:20:58

Poprawka 3

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4