Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:20:27

Poprawka 2

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4