Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:17:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 10