Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:16:40

Poprawka 15,16

Za: 46 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4