Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:15:58

Poprawka 12

Za: 49 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 7