Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:15:18

Poprawka 9, 14

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5