Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 09-09-2021 godz. 22:12:20

Poprawka 1

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5