Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 12:06:17

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 52 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4