Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 06-08-2021 godz. 12:05:03

Poprawka

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4