Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dnia 06-08-2021 godz. 12:00:38

Poprawka 31

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2