Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dnia 06-08-2021 godz. 11:59:43

Poprawka 12, 18

Za: 52 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 44 Nie głosowało: 2