Narzędzia:

Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Dnia 06-08-2021 godz. 11:58:59

Poprawka 6

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2